bwin必赢官网教务系统服务器

 

新教务系统访问入口:教师学生端

 

青果教务系统服务器1(外网)          青果教务系统服务器2(内网)          青果教务系统服务器3(内网)

 

在线课程(外网)          教学档案管理系统(内网)